Van oud naar nieuw

Klant

Deze klant is een stichting die zich inzet voor gezondheid met een landelijk opererend netwerk.

Situatie

Het gaat hier om een stichting die al vele jaren bestaat en merkt dat er in de organisatiestructuur inefficiëntie was geslopen en dat de organisatiestructuur niet meer paste in het huidige tijdsgewricht en bij de wijze waarop hun werknemers graag zouden willen werken. Een reorganisatie van de structuur van de organisatie en wijziging in functies bracht efficiënte en een toekomst gerichte organisatie.

Waarding advocatuur

Waarding advocatuur heeft deze reorganisatie begeleid. Dat start met het in kaart brengen van de huidige en nieuwe situatie en het in kaart brengen welke stappen noodzakelijk zijn. Zoals overleg met de ondernemingsraad waarbij een reorganisatieplan niet alleen dienstig is, maar ook eigenlijk noodzakelijk is. Net zoals een sociaal plan. In samenspraak met deze klant heeft Waarding advocatuur deze documenten opgesteld en zijn de verschillende stappen tijdig en zorgvuldig genomen.

Resultaat

Een soepele overgang van de oude naar de nieuwe organisatie. Door de zorgvuldige voorbereiding en het creëren van intern draagvlak. Helaas konden niet alle medewerkers behouden blijven, maar ook het overleg over- en het maken van afspraken rondom het einde van het dienstverband is harmonieus verlopen. Deze stichting is daardoor weer toekomstbestendig en kan zich weer met volle kracht inzetten op het helpen van anderen.

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!