Reorganisatie

EERST DE TEKENTAFEL

In bijna alle gevallen volgt een reorganisatie op een periode van financieel zwaar weer. Een lastige periode die achter je ligt en een reorganisatie is een moeilijke periode die voor je ligt. Je doel is een (financieel) gezonde organisatie en succes maar er zijn eerst kosten en energievreters omdat het meestal geen (juridisch) eenvoudige klus is.

Een werkgever heeft de vrijheid om te beslissen hoe de nieuwe organisatie er uit moet zien. Welke locaties blijven, welk werk blijft bestaan en welke functies zijn daar voor nodig. Aan de tekentafel tekent de werkgever de nieuwe organisatie op papier.

REGELS VOOR ONTSLAG BIJ REORGANISATIE

Daarna houdt de vrijheid van de werkgever op. De regels om te bepalen welke medewerker voor ontslag in aanmerking komt, zijn heel precies beschreven en er is geen keuzevrijheid voor de werkgever. Zo lijkt het, want vaak zijn er wel mogelijkheden. Waarding advocatuur kent de regels die het UWV hanteert en weet welke mogelijkheden onderzocht kunnen worden.

SOCIAAL PLAN

Er is geen harde wettelijke plicht om een sociaal plan af te spreken. Gaat het om collectief ontslag, dan stelt de wet dat de werkgever met vakbonden overleg moet voeren over ‘sociale begeleidingsmaatregelen’ waarmee een sociaal plan bedoeld wordt. Het is een zogenaamd ‘inspanningsplicht’. Ook zijn er veel cao’s waarin staat dat een werkgever met vakbonden in onderhandeling moet treden als er sprake is van een fusie of reorganisatie.

Als het om een reorganisatie van enige omvang gaat, dan spreken werkgevers vaak wel een sociaal plan af met de OR of met (een) vakbond(en).

Een sociaal plan is een investering om het proces van reorganisatie soepel te laten verlopen. Waarding advocatuur kent de regels van ontslag bij reorganisatie en heeft ruime ervaring aan de onderhandelingstafel. Ook met vakbonden en dat heeft lang niet iedere advocaat. Dat is wel zo handig als je wél met vakbonden aan tafel zit.

COMMUNICATIE

Nadat duidelijk is hoe de nieuwe organisatie er uit komt te zien en van welke medewerker het dienstverband moet eindigen, is het tijd om de organisatie en alle medewerkers op de hoogte te brengen. Het bewijst zich keer op keer dat tijdige en juiste communicatie een succesfactor is bij een reorganisatie.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ook bij een reorganisatie is het te verkiezen om met de medewerker tot een akkoord te komen en de afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst zie ook; vaststellingsovereenkomst. Als de medewerker akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst, heb je zekerheid dat het dienstverband tot een einde komt en voorkom je een procedure bij het UWV.

UWV

Want, als de medewerker niet akkoord gaat met een einde van het dienstverband, dan zal je als werkgever een procedure bij het UWV moeten starten. Het UWV wenst heel veel informatie en het is niet altijd even eenvoudig de juiste informatie te geven en ook het UWV te overtuigen dat het aangewezen dienstverband tot een einde moet komen. Waarding advocatuur helpt graag om door het juridisch woud aan regels, de bomen weer te zien.

STAPPEN

Een voorbeeld van de te nemen stappen bij een reorganisatie, zijn:

 • het begint altijd bij het voornemen; wat is de noodzaak en het nut?
 • is er een OR of Personeelsvertegenwoordiging; betrek die tijdig bij het proces
 • gaat het om een collectief ontslag; let dan op de wettelijke regels zoals het doen van een tijdige melding bij de vakbonden en het UWV
 • als een sociaal plan (vanuit de wet, cao of iets anders) gewenst is, ga dan in gesprek met vakbonden of de OR
 • maak inzichtelijk wat de oude organisatiestructuur is met daarbij de functies
 • ontwerp de nieuwe organisatiestructuur met daarbij de functies
 • ga na welke functies zogenaamde ‘uitwisselbare functies’ zijn
 • stel volgens de regels van het UWV vast welke functies komen te vervallen
 • informeer en ga in gesprek met de medewerkers
 • indien mogelijk; leg de afspraken rondom het einde van het dienstverband met de medewerker vast in een vaststellingsovereenkomst
 • indien de medewerker niet akkoord gaat met een overeenkomst; start een procedure bij het UWV

Typ en druk op Enter om te zoeken