Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

KOSTEN ZIEKE WERKNEMER

Volgens TNO kost doorbetaling van loon van een zieke medewerker gemiddeld €230,- per dag. Daar komen de kosten zoals vervangend personeel en de re-integratiekosten bij.

Volgens het CBS is het ziekteverzuim bij kleine bedrijven het laagst, maar bij alle bedrijven loopt het ziekteverzuim de laatste jaren op.

LET OP LANGDURIGE ZIEKTEPERIODES

Dat een medewerker zich een keer ziek meldt, is onvermijdelijk. Vaak is er sprake van een korte ziekteperiode. Let op ziekmelding die lang duren. De ervaring leert dat als de medewerker binnen drie maanden niet beter is, de duur vaak doorschiet naar een écht lange periode van ziekte.

Het komt regelmatig voor dat een medewerker zich ziek meld door een conflict op de werkvloer. En hoe langer het conflict duurt, hoe lastiger het is om het op te lossen. Juist in die situaties waarin er sprake is van een niet (alleen maar) medische reden van ziek-zijn, kan snel resultaat geboekt worden. Maar dan moet je wel weten hoe.

De bedrijfsarts en arbodiensten werken vanuit (medische) richtlijnen. Waarding advocatuur kent deze richtlijnen en weet hoe bedrijfsartsen en arbodiensten daarmee omgaan. Het is wel zo fijn om met de bedrijfsarts en arbodienst tot een gezamenlijke richting en gezamenlijk plan te komen.

WET VERBETERING POORTWACHTER

In de eerste twee jaar van ziekte heeft de werkgever veel verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Maar de medewerker ook!

Naast de Wet Verbetering Poortwachter geldt er een veelheid aan andere wetten en regels. Overzicht hebben en houden is dan wel erg lastig, maar wel heel erg belangrijk omdat boetes en sancties fors kunnen zijn. Zoals een jaar extra loon betalen.

EEN PROFESSIONELE AANPAK

Waarding advocatuur kent de klappen van de zweep en weet waar je op moet letten en wanneer je als werkgever moet ingrijpen en bijsturen. Waar nodig werkt Waarding advocatuur samen met andere professionals voor uitvoering van de re-integratie, zoals dat nodig kan zijn voor een zogenaamd 2e spoor traject.

PROCESGANG WET VERBETERING POORTWACHTER

De volgende stappen zijn van belang bij de Wet verbetering Poortwachter

  • dag één; ziekmelding
  • week 6; probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts
  • week 8; plan van aanpak opgesteld door de werkgever en medewerker
  • week 42; ziekmelding aan UWV door de werkgever
  • week 52; eerstejaarsevaluatie door de werkgever en medewerker
  • week 52; deadline voor start 2e spoor traject
  • week 78; evaluatie plan van aanpak
  • week 89; attenderingsbrief voor aanvraag WIA van UWV aan de medewerker
  • week 93; indiening WIA aanvraag door de medewerker
  • week 104; beslissing UWV op WIA aanvraag

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!