Dreigend ontslag

Dreigend ontslag

Dreigend ontslag

ONZEKERHEID

Het arbeidsrecht is niet eenvoudig. Als het op de werkvloer niet lekker loopt, komt er veel op je af. Wat zijn de spelregels bij een arbeidsconflict, langdurige ziekte of als je werkgever van mening is dat je niet goed functioneert?

Dat levert onzekerheid en spanning op. Niet alleen in de arbeidsrelatie, maar vaak ook thuis. En, hoe zit het met je inkomen? Wanneer heb je na het einde van je dienstverband recht op een ww-uitkering?

DIRECT HELDERHEID

Bij een eerste gesprek, spreken we de situatie door. Vaak is dat direct verhelderend en krijg je een eerste advies en een inschatting van – de juridische kant van – de zaak. Dan weet je waar je staat en ook dat jouw werkgever je niet zo maar kan ontslaan.

WEL OF GEEN ONTSLAG

Er moet een hele goede reden zijn. Meestal weten werkgevers dat zelf ook wel, maar soms moeten ze dat van een arbeidsrecht advocaat horen. Een aanzegging tot ontslag betekent nooit direct een einde van het dienstverband. Ga nooit direct akkoord met een einde van je dienstverband.

Want, als je niet akkoord gaat met een einde van je dienstverband, dan moet je werkgever een procedure voeren. Dat is kostbaar en de uitkomst is nooit zeker. Er is daarom altijd een mogelijkheid om het gesprek aan te gaan! Laat je goed informeren en bel Waarding advocatuur.

Bij een ontslag op staande voet is dit anders. Als daar sprake van is, wacht dan niet eens een paar dagen. Bel direct met Waarding advocatuur omdat de gevolgen groot zijn en de termijn kort is zie ook; ontslag op staande voet.

WAAROM JURIDISCHE HULP INSCHAKELEN

Een aanzegging tot ontslag is nooit zonder gevolgen. Ook al komt het niet – direct – tot een ontslag, vaak is de sfeer een stuk grimmiger.

De vraag is, wat wil jij? Wat is jouw doel? Wil je nog wel bij je werkgever werken nadat je werkgever de relatie op scherp heeft gezet? Of is er sprake van een misverstand en kan dat opgelost worden? Jij bepaalt het doel. Van Waarding advocatuur krijg je eerlijk advies of jouw doel haalbaar is of misschien wel meer.

Wil je in dienst blijven, dan moet er wel wat gebeuren. Meestal weten werkgevers het te waarderen als de kern van het probleem op een nette manier in een goed gesprek besproken wordt. Als werknemer lukt dat vaak niet meer omdat er al – en soms te – veel is gezegd. Waarding advocatuur heeft veel ervaring met gesprekken met werkgevers of met de manager personeelszaken en weet de werkgever ook als ondernemer of de manager in zijn rol als manager te benaderen. Dat is net even anders. Regelmatig komt het voor dat er bij de werkgever of manager nieuwe inzichten ontstaan. Dat opent deuren en een weg naar oplossingen.

Wil je niet meer in dienst blijven, dan lijkt het logisch dat – uiteindelijk – het gesprek met je werkgever over een einde van het dienstverband wordt gevoerd. Waarom uiteindelijk? Omdat je werkgever een hele goede reden moet hebben voor jouw ontslag. Is die er niet, dan werkt dat als hefboom naar een hoge(re) vergoeding. Heeft je werkgever moedwillig aangestuurd op jouw ontslag, of onterecht je functie opgeheven of zelfs opzettelijk een arbeidsconflict gecreëerd? Dan is het terecht dat daar een hoge vergoeding tegenover staat. Daarom is het belangrijk om allereerst na te gaan wat er is gebeurd. Niet alleen is de reden belangrijk, maar vaak komt ook op tafel dat de werkgever arbeidsrechtelijk één of een aantal misstappen heeft gedaan.

Pas als dat bekend en uitgesproken is, kan het gesprek over een vaststellingsovereenkomst en de hoogte van een vergoeding gaan. In deze overeenkomst komen de afspraken te staan over het einde van je dienstverband. Zoals de einddatum, de uitbetaling van vakantiedagen, het verval van het concurrentiebeding en niet te vergeten de transitie- of ontslagvergoeding zie ook; vaststellingsovereenkomst. Voor de hoogte van de vergoeding maakt het dus uit wat er is gebeurd zie ook; transitie- en ontslagvergoeding.

Waarding advocatuur gaat altijd voor het beste resultaat voor haar klanten. Door jarenlange ervaring en de bijstand aan honderden andere werknemers, weet Waarding advocatuur hoe je tot het beste resultaat komt.

TIPS BIJ EEN DREIGEND ONTSLAG

  • blijf rustig en vraag je werkgever om een schriftelijke bevestiging en/ of onderbouwing
  • probeer helder te krijgen wat jouw werkgever je precies verwijt
  • onderteken in zo’n situatie nooit zomaar een document, leg het altijd voor aan een advocaat arbeidsrecht
  • als de situatie ten koste van je gezondheid gaat, dan kan je een preventief bezoek aan de bedrijfsarts aanvragen
  • is er een vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker met wie je de situatie kan bespreken
  • is het mogelijk en ook logisch om met een andere leidinggevende te spreken die wellicht kwartiermaker kan zijn en kan de-escaleren
  • bedenk of je kan voldoen aan de eisen of vragen die je werkgever jou stelt
  • is de situatie vastgelopen, zie je door de bomen het bos niet meer, zit je werkgever op ramkoers; bel dan Waarding advocatuur

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!