Sancties opgelegd door de werkgever

Sancties opgelegd door de werkgever

Sancties opgelegd door de werkgever

WAT ZIJN SANCTIES IN HET ARBEIDSRECHT

Sancties zijn maatregelen van de werkgever om de medewerker te straffen. Meestal voor gedrag. Het kan zijn dat de medewerker iets heeft gedaan, maar dat de medewerker iets niet heeft gedaan. Zoals bij ziekte de bedrijfsarts niet bezoeken.

Sancties zijn er in allerlei vormen. Van een schriftelijke berisping of waarschuwing naar het inhouden van vakantiedagen of loon, naar schorsing of op-nonactiefstelling naar het onthouden van een periodieke beloning.

WANNEER MAG EEN WERKGEVER EEN SANCTIE OPLEGGEN

Daar is niet eenvoudig een antwoord op te geven omdat de situaties en sancties te divers zijn. Het gaat altijd om maatwerk. Ga er van uit dat als het gedrag en de sanctie in een wet, cao of personeelsreglement zijn beschreven, dit een aanknopingspunt en meetlat geeft of de sanctie terecht is. Maar het blijft altijd puzzelen.

Is de sanctie beschreven in een wet, cao of personeelsreglement? Dan is het vaak zo dat er ook beschreven is wat de werkgever moet doen voordat de sanctie mag worden opgelegd. Staat de sanctie bijvoorbeeld in de wet, dan moet de werkgever vaak eerst schriftelijk waarschuwen. Staat de sanctie in een cao of personeelsreglement, dan is er vaak een procedure aan gekoppeld die de werkgever in acht moet nemen.

Een werkgever kan niet zo maar een sanctie opleggen, maar moet dat heel zorgvuldig doen. Ben je schriftelijk gewaarschuwd? Heeft jouw werkgever je schriftelijk uitgenodigd om jouw kant van het verhaal te vertellen? Stond daar ook in wat de feiten waren en dat je werkgever een sanctie overweegt en zo ja, welke?

Een stelregel is dat hoe zwaarder de sanctie is, des te zorgvuldiger de werkgever moet zijn.

BEGIN VAN HET EINDE

In de meeste gevallen loopt het met een sisser af. Soms ook niet en is het een begin van het einde. Let daar op.

Wees kritisch. Helemaal als je het niet eens bent met de sanctie. Want, de sanctie gaat nooit meer uit je personeelsdossier. Laat je goed voorlichten en bel Waarding advocatuur. Vaak is één telefoontje al verhelderend en weet je waar je – juridisch – staat.

WAAR MOET JE OP LETTEN

Waar moet je op letten bij een sanctie?

  • met stip op 1; is het verwijt terecht en kloppen de feiten
  • heb je een schriftelijke bevestiging van de sanctie
  • is de sanctie beschreven in een wet, cao of personeelsreglement
  • ben je voorafgaand aan het opleggen van de sanctie uitgenodigd voor een gesprek om jouw kant van het verhaal te vertellen
  • is die uitnodig schriftelijk geweest
  • stond in de uitnodiging wat het verwijt is
  • stond in de uitnodiging wat de feiten en omstandigheden zijn
  • stond in de uitnodiging dat een sanctie een mogelijkheid zou kunnen zijn
  • staat de sanctie in verhouding tot wat er gebeurt is

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!