Transitie en ontslagvergoeding

Transitie en ontslagvergoeding

Transitie en ontslagvergoeding

TRANSITIEVERGOEDING

Als jouw werkgever het initiatief neemt om tot een einde van je dienstverband te komen, moet je werkgever aan jou de transitievergoeding betalen.

Nou ja, bijna altijd. Bij een ontslag op staande voet en soms ook als de medewerker ‘ernstig verwijtbaar heeft gehandeld’ of als de verplichting tot loonbetaling na twee jaar ziekte is geëindigd voor 1 juli 2015, niet.

De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en is grofweg één derde maandsalaris per dienstjaar waarbij een deel van een dienstjaar pro rata wordt meegerekend. Het maandsalaris wordt in deze berekening verhoogd met vaste salarisonderdelen zoals 8% vakantiegeld en als daar sprake van is met een vaste bonus of 8,33% voor een vaste dertiende maand. Als er sprake is van een variabele beloning dan wordt die van de afgelopen drie jaar pro rata meegenomen in de berekening.

BILLIJKE VERGOEDING

Een rechter kan pas een zogenaamde billijke vergoeding toewijzen als aan de werkgever ernstige verwijten kunnen worden gemaakt hoe hij met de medewerker is omgegaan. Er zijn geen wettelijke regels om de hoogte van deze vergoeding te berekenen. Rechters proberen wel zo goed mogelijk één lijn te trekken, maar er is geen harde formule. Rechters zijn overigens erg zuinig met het toewijzen van een billijke vergoeding.

ONDERHANDELEN

In onderhandeling is alles vrij en is het dus mogelijk om een hoge vergoeding af te spreken. Alleen een rechter is gebonden om iets een transitie- of billijke vergoeding te noemen en is daarbij gebonden aan de regels voor de berekening. Als partijen zelf afspraken maken, gelden deze regels niet.

Zodra een werkgever een einde van het dienstverband wenst, heeft hij twee keuzes. De eerste is het starten van een procedure. Dan moet de werkgever wel een hele goede reden hebben en die reden moet blijken uit allerlei papieren documenten. Een procedure verloopt namelijk altijd schriftelijk. Vaak is er geen – juridisch – goede reden of is het niet goed vastgelegd. Een procedure is tijdrovend en kostbaar en het is voor werkgevers werkelijk niet eenvoudig om een ontslag via de rechter af te dwingen. Dit is de reden waarom werkgevers eigenlijk altijd overstappen naar de tweede keuze en dat is onderhandelen zie ook; vaststellingsovereenkomst.

Om er samen uit te komen, zal je als werknemer – terecht ! – een betere deal willen dan het wettelijk minimale. Dat is ook de reden waarom werkgevers in onderhandeling altijd wel bereid zijn om meer te bieden dan het wettelijk minimale. Want het is altijd beter om er samen uit te komen in plaats van een onzekere uitkomst van een procedure af te wachten én de werkgever kan de kosten van een procedure besparen.

Wat betreft de hoogte van de vergoeding maakt het uit wat de reden is dat het dienstverband tot een einde moet komen. Heeft je werkgever daar moedwillig op aangestuurd of onterecht je functie opgeheven of zelfs opzettelijk een arbeidsconflict gecreëerd? Dan is het terecht dat je werkgever dat compenseert en dat daar een hoge(re) vergoeding tegenover staat. Dit is anders als jij je baan verliest door een reorganisatie waarbij alles netjes verlopen is.

Waarding advocatuur gaat natuurlijk altijd voor het beste resultaat voor haar klant. Het komt regelmatig voor dat het uiteindelijke resultaat een factor 2 of 3, maar soms ook meer verschilt met het eerste bod van de werkgever. En, niet te vergeten, in bijna alle gevallen weet Waarding advocatuur met de werkgever af te spreken dat de werkgever de kosten betaalt die de medewerker moet maken voor het inschakelen van een advocaat.

BELASTING

Bij een ontslagvergoeding moet je niet alleen denken aan de éénmalige bruto vergoeding. Of het nu de transitie-, billijke- of de overeengekomen ontslagvergoeding is, het is en blijft een bruto bedrag waarvan netto soms maar de helft over blijft.

Want, de bruto ontslagvergoeding wordt opgeteld bij je inkomen. Voor 2021 geldt dat de belasting tot een inkomen van €68.507 bruto 37,1% is en boven dat inkomen 49,5% is. Bijna de helft dus.

Afhankelijk van de situatie kan het beter zijn om een netto bedrag af te spreken. Dat kan als je een budget af spreekt om kosten bij anderen te betalen. Denk daarbij aan een opleiding, coaching of outplacement. En, niet te vergeten een vergoeding van de kosten van juridische bijstand die jij maakt.

VERSCHILLENDE VERGOEDINGEN

Voorbeelden van vergoedingen zijn:

  • de bruto transitievergoeding
  • de bruto billijke vergoeding
  • de bruto ontslagvergoeding
  • de netto vergoeding voor opleiding, coaching of outplacement
  • de netto vergoeding voor de kosten van de advocaat
  • in onderhandeling is alles vrij; dus ook andere vergoedingen

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!