Verbetertraject

Verbetertraject

Verbetertraject

WANNEER EN WAAROM EEN VERBETERTRAJECT

Als je werkgever het niet eens is met de manier waarop jij functioneert, kan je werkgever er voor kiezen om een verbetertraject te starten. Het kan zijn dat je werkgever commentaar heeft op je kennis, op je gedrag of omdat je resultaten niet haalt of iets anders. De functiebeschrijving is meestal de meetlat aan de hand waarvan het functioneren wordt beoordeeld en gemeten.

Wil je werkgever een verandering, dan kan je werkgever niet volstaan met het constateren en registreren van het tekortschieten. Als je werkgever in zo’n situatie tot een ontslag of functiewijziging wil komen, bel dan Waarding advocatuur. Dit is snel van tafel.

Jij als medewerker moet op de hoogte worden gesteld wat er volgens je werkgever niet klopt en de kans krijgen om je te verbeteren. Dat verbeteren wordt vaak in een plan uitgeschreven, met doelen, acties en een tijdspad en dat is – dus – het verbetertraject.

EEN VERBETERTRAJECT, EN DAN…

Het is natuurlijk niet leuk om te horen dat je niet goed functioneert. Het wordt opeens een stuk minder leuk om te werken. Alles wat je doet, ligt onder een vergrootglas en dat geeft spanningen. Ook kan het zo zijn dat je het helemaal niet met je werkgever eens bent.

Het is in zo’n situatie lastig om na te gaan wat je rechten zijn. Niet meewerken, is eigenlijk geen optie. Maar natuurlijk hoef je niet alles te accepteren. Is er een functiebeschrijving, zijn er jaarlijkse beoordelingsgesprekken geweest, is het plan concreet en wat doet jouw werkgever om je te ondersteunen? Of misbruikt je werkgever het verbetertraject om tot ontslag te komen?

Als je voelt dat er iets niet klopt, bel dan Waarding advocatuur. Samen spreken we door hoe de situatie is ontstaan, het standpunt van je werkgever en wat je werkgever van je wil. In het gesprek worden de juridische kaders duidelijk en daarmee ook wat er kan en mag. En daarmee dus ook wat er niet kan en mag. Soms gaat een verbetertraject van de baan, soms wordt deze aangepast en soms moet de conclusie worden getrokken dat een werkgever op ramkoers ligt. Dan is het maar beter dat je dit direct weet.

Als specialist in het arbeidsrecht, weet Waarding advocatuur snel tot de kern van de zaak te komen. Natuurlijk kijkt Waarding advocatuur met een juridische bril naar de zaak, maar in gevallen zoals dit gaat het ook om de strategische keuzes die gemaakt kunnen worden. Je hoeft niet alles wat je werkgever je oplegt te ondergaan, ook jij kan weer aan de bal komen en het spel – samen met je werkgever – bepalen.

WAAR KAN JE OP LETTEN

Bij een verbetertraject kan je letten op:

  • als je heel eerlijk bent; klopt het standpunt van je werkgever over je functioneren enigszins?
  • op basis waarvan meet jouw werkgever; bijvoorbeeld een functiebeschrijving of iets anders
  • is er ieder jaar een beoordelingsgesprek en zo ja, wat vond je werkgever toen van jouw functioneren
  • is het standpunt dat je werkgever nu heeft in lijn met de eerdere beoordelingen en als dat niet zo is, wat is er dan veranderd (is er bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende, zijn er extra taken aan de functie toegevoegd enzovoorts)
  • heeft je werkgever een (verbeter)plan op papier gezet
  • is het jou duidelijk wat je werkgever van je wil; zijn de doelen duidelijk
  • is het duidelijk welke stappen er – volgens jouw werkgever – moeten worden genomen
  • welke ondersteuning krijg je en helpt die ondersteuning bij het realiseren van de doelen
  • is er voldoende tijd om de doelen te bereiken
  • ten slotte; wil je wel in dienst blijven ‘als het zo moet’. Als dat niet zo is, bel dan Waarding advocatuur. Vaak is het mogelijk om een gesprek te openen om op een nette manier met een vaststellingsovereenkomst en behoud van ww afscheid te nemen.

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!