Ziekte- en re-integratie

Ziekte- en re-integratie

Ziekte- en re-integratie

ZIEK-ZIJN

Iedereen is wel eens een dag of paar dagen ziek. Niks aan de hand. Dat wordt anders als je langer ziek bent. Geen fijne periode. Ten eerste omdat je ziek bent natuurlijk en ten tweede omdat er voor jou afspraken bij de bedrijfsarts gemaakt worden en je werkgever van alles van je wil.

Bij langdurige ziekte komt er een hele nieuwe set aan spelregels bij. Hopelijk heb je dit niet eerder meegemaakt en kan het zo zijn dat er een heleboel onduidelijk is. Wat moet en wat mag? Dat kan stress geven of aanleiding zijn voor een conflict. Of, misschien is een conflict de aanleiding voor je ziekmelding.

Bel met Waarding advocatuur en we spreken jouw situatie door. Als specialist in het arbeidsrecht weet Waarding advocatuur de zaak snel te doorgronden en een eerste advies kan al direct verhelderend zijn.

WAT ER MOET

Bij langdurige ziekte zijn er opeens veel meer partijen die zich met jou gaan bemoeien. Je krijgt namelijk te maken met de bedrijfsarts, de arbodienst en een casemanager. Minimaal, want misschien heb je ook – medische – behandelaars of krijg je te maken met het UWV. En – zoals gezegd – heb je te maken met een hele nieuwe set aan spelregels.

Zo veel meer partijen die allemaal iets van je willen en zo veel meer regels. Tel maar uit, de kans dat iets mis kan gaan of dat je het ergens niet mee eens bent, wordt een flink stuk groter.

Wat er moet, staat beschreven in de Wet verbetering poortwachter. Die wet beschrijft het proces en welke stappen de werkgever en de medewerker ten minste moeten nemen. Stil zitten is geen optie.

De bedrijfsarts beoordeelt of er mogelijkheden zijn dat jij weer je eigen werk of misschien wel ander werk oppakt. Stel dat jij je ziek hebt gemeld door een arbeidsconflict en de bedrijfsarts meent dat je weer aan de slag kan, wat dan? Het conflict is misschien nog niet opgelost. Of wat als je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts om ander werk dan je eigen werk op te pakken.

Goed en praktisch juridisch advies is niet ver weg. Bel met Waarding advocatuur en samen bespreken we welke mogelijkheden je hebt.

TWEE JAAR

Zolang je ziek bent, hebben jouw werkgever en jij de – wettelijke – verplichting om er alles aan te doen om weer aan de slag te gaan. Na twee jaar stopt dit en ook de verplichting van je werkgever om loon te betalen.

Voor een inkomen ben je aangewezen op een uitkering. Dan krijg je te maken met het UWV en voordat het UWV aan jou een uitkering toekent, oordeelt het UWV of jouw werkgever en óók jij voldoende hebben gedaan om tot werkhervatting te komen.

Dat is altijd een spannend moment. Want het is een oordeel achteraf over het verloop van twee hele jaren. Als het volgens het UWV niet goed is gegaan, zijn de consequenties groot.

Om alle begrijpelijke redenen overzien medewerkers vaak niet wat er wel of niet moet of mag in die twee jaar. Waarding advocatuur wel. Bel gerust en stel je vraag. Meestal is een eerste advies direct mogelijk en dat geeft een stuk gemoedsrust.

EINDE DIENSTVERBAND EN TRANSITIEVERGOEDING

Na twee jaar mag je werkgever het dienstverband beëindigen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld dat er binnen een half jaar geen herstel te verwachten is of dat jouw werk aangepast kan worden zodat je weer aan de slag kan.

Als je werkgever tot een einde van jouw dienstverband wil komen, kan dat via een procedure bij het UWV maar meestal spreken werkgevers liever een vaststellingsovereenkomst met je af zie ook; vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen zal jouw werkgever aan jou de transitievergoeding moeten betalen en de eindafrekening moeten opstellen en uitbetalen zie ook; transitie- en ontslagvergoeding. Bij de eindafrekening heb je recht op uitbetaling van opgebouwd vakantiegeld en vakantiedagen.

SLAPEND DIENSTVERBAND

Veel werkgevers vinden het onterecht dat na twee jaar doorbetaling van loon en extra kosten voor de re-integratie, ook nog de transitievergoeding betaald moet worden. Om die kosten te voorkomen, gingen ze niet over tot beëindiging van het dienstverband. Geen einde dienstverband, geen transitievergoeding.

Dit is door de politiek opgepikt en sinds april 2020 kunnen werkgevers een vergoeding voor de in deze situatie betaalde transitievergoeding aanvragen.

Nog steeds waren niet alle werkgevers bereid om de transitievergoeding te betalen. Daar heeft de Hoge Raad een stokje voor gestoken. Als een medewerker na de periode van twee jaar ziekte om een beëindiging vraagt en er is binnen zes maanden geen kans dat er weer gewerkt kan worden, dan moet de werkgever op dit verzoek in gaan en daarbij ook de transitievergoeding te betalen.

Dit is alleen anders als de verplichting tot betaling van loon voor 1 juli 2015 tot een einde is gekomen.

PROCESGANG WET VERBETERING POORTWACHTER

De volgende stappen zijn van belang bij de Wet verbetering Poortwachter

  • dag één; ziekmelding
  • week 6; probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts
  • week 8; plan van aanpak opgesteld door de werkgever en medewerker
  • week 42; ziekmelding aan UWV door de werkgever
  • week 52; eerstejaarsevaluatie door de werkgever en medewerker
  • week 52; deadline voor start 2e spoor traject
  • week 78; evaluatie plan van aanpak
  • week 89; attenderingsbrief voor aanvraag WIA van UWV aan de medewerker
  • week 93; WIA aanvraag door de medewerker
  • week 104; beslissing UWV op WIA aanvraag

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!