NOW III; de kaders zijn bekend

NOW III; de kaders zijn bekend

Door 

  Geplaatst op 

  In 

Het kabinet heeft een nieuw steun- en herstelpakket bekend gemaakt om de economische crises op te vangen. Door de coronacrises kromp de economie in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5%, de grootste kwartaalkrimp ooit gemeten. Het Centraal Planbureau verwacht een krimp van 5,1% over heel 2020. De naam NOW – tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – zegt het al. Het is een tijdelijke regeling om de crises te overbruggen. De realiteit is helaas zo dat de coronacrises nog wel even zal duren. Bedrijven zullen zich moeten voorbereiden op een nieuwe economische werkelijkheid en zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.

NOW III

Daarom wordt in NOW III de subsidie verlaagd, de drempel verhoogd en ruimte voor ontslag gegeven. Gelijktijdig wil het kabinet dat er wordt geïnvesteerd in scholing en in werk-naar-werktrajecten voor baanbehoud of voor het vinden van een andere baan. NOW III bestaat uit drie periodes van 3 maanden en start per 1 oktober 2020. Per periode kan worden gekozen om de subsidie wel of niet aan te vragen. Dus als in periode 1 geen subsidie is aangevraagd, kan dat wel voor periode 2 of 3. De exacte inhoud van de regeling NOW III is nog niet bekend, maar de kaders zijn wel al bekend gemaakt.  

  NOW I NOW II NOW III  NOW III NOW III
      periode 1 periode 2 periode 3
Startdatum van het tijdvak van  subsidie startdatum kan worden gekozen per de 1e van maart, april of mei 2020 startdatum kan worden gekozen per de 1e van juni, juli of augustus 2020 maar als gebruik is gemaakt van NOW I, dan moet het tijdvak van NOW II daarop aansluiten vaste startdatum; 1 oktober 2020   vaste startdatum; 1 januari 2021 vaste startdatum; 1 april 2021
Indiening van 6 april tot en met 5 juni 2020 van 6 juli tot en met 31 augustus 2020 vanaf 16 november 2020 voor tijdvak 1 nog niet bekend nog niet bekend
Referentie-maand loonsom januari 2020 of maart 2020 als die loonsom hoger is maart 2020 nog niet bekend aannemelijk is maart 2020 nog niet bekend aannemelijk is maart 2020 nog niet bekend aannemelijk is maart 2020
Omzetverlies in gekozen tijdvak   ten minste 20% ten minste 20% ten minste 20% ten minste 30% ten minste 30%
Opslag voor werkgevers- lasten 30% vaste opslag op het loon 40% vaste opslag op het loon 40% vaste opslag op het loon 40% vaste opslag op het loon 40% vaste opslag op het loon
Maximum vergoeding van de loonsom Voorschot is 80% Het restant van 20% volgt bij de definitieve vaststelling   90% 90% 80%   en 10% zal door het kabinet worden besteedt aan scholing en werk-naar-werk trajecten 70% 60%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer   max €9.538,- per werknemer per maand   max €9.538,- per werknemer per maand   max €9.538,- per werknemer per maand   max €9.538,- per werknemer per maand   max €4.769,- per werknemer per maand  
Definitieve vaststelling subsidie vanaf 7 september 2020 mits niet ook gebruik wordt gemaakt van NOW II vanaf 15 november 2020, dit geldt ook voor NOW I indien gebruik is gemaakt van NOW I en NOW II   na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021 na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021 na afloop van de drie tijdvakken van NOW III; vanaf de zomer van 2021
Ontslagboete bij bedrijfs- economisch ontslag 50% indien tussen 18 maart en 31 mei toestemming tot ontslag om bedrijfseconomische redenen bij het UWV is aangevraagd   geen geen geen geen
Ruimte voor ontslag   in beginsel geen in beginsel geen 10% 15% 20%
Mogelijkheid tot het uitkeren van dividend of bonus aan bestuurders of inkopen eigen aandelen alleen een verbod indien gebruik is gemaakt van de concern-vrijstelling; het verbod geldt dan op het niveau van het concern en de werkmaatschappij die de NOW-subsidie heeft aangevraagd verboden tenzij de aanvraag minder is dan €100.000,- én de vastgestelde subsidie minder is dan €125.000,-;   tenzij gebruik is gemaakt van de concern-vrijstelling, dan geldt (los van subsidie bedragen);

  • een algeheel verbod op uitkering dividend en inkoop eigen aandelen
  • dat bonussen verboden zijn op het niveau van het concern en de werkmaatschappij die de NOW-subsidie heeft aangevraagd

  bedragen gelden per tranche   bonussen aan ‘gewone’ medewerkers zijn wel mogelijk    

verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II   met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II   met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op verbod en voorwaarden gelijk aan NOW II   met een nieuw tijdvak, schuift ook het tijdvak van verbod op
Scholing geen eisen inspanningsverplichting voor werkgever tot flankerend beleid   de regering komt in juli 2020 met een subsidiepakket ‘NL leert door‘ voor individuele ontwikkeladviezen en online scholing gelijk aan NOW II   en   bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie gelijk aan NOW II   en   bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie gelijk aan NOW II   en   bij bedrijfs- economisch ontslag moet de werkgever via het UWV de werknemer ondersteunen van-werk-naar-werk op straffe van boete van 5% van de subsidie

 

Laatste blogs

Neem contact op

Bel mij terug

Neem contact op

Inloopspreekuur

Bezoek het gratis inloopspreekuur van Waarding Advocatuur en GvM Werkt!

Aanbevolen

Van levenslang ‘on a job’ naar flexend naar de top

Hoeveel flex wil je? Meer tijdelijke contracten mogelijk.

Reorganisatie (deel 2); het overleg