Opstellen overeenkomsten werkgevers

Hieronder tref je veel gestelde vragen aan. Zit jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op.

Deze pagina is geschreven voor werkgevers. Ben je werknemer? Lees meer over opstellen overeenkomsten voor werknemers.

Veel gestelde vragen - opstellen overeenkomsten werkgevers

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hoe zit dat?

Basisregel is dat als opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd maximaal 24 maanden hebben geduurd en er maximaal 3 zijn geweest, de laatste arbeidsovereenkomst van rechtswege tot een einde komt. Zit er tussen de ene en het daaropvolgende arbeidsovereenkomst meer dan 6 maanden, dan is de keten verbroken en kan je opnieuw tellen. Vele cao’s maken hierop uitzonderingen, dus kijk ook goed wat daarin staat.

En, ook al loopt een arbeidsovereenkomst van rechtswege af, toch moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde de werknemer schriftelijk informeren of en zo ja, onder welke voorwaarden het dienstverband een vervolg krijgt. Dit is de zogenaamde ‘aanzegverplichting’. Doet de werkgever dat niet en komt er geen vervolg, dan is hij aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Duurt de arbeidsovereenkomst niet langer dan 6 maanden of is er geen einddatum (zoals bij vervanging wegens ziekte) dan geldt bovenstaande verplichting niet.

Proeftijd, wanneer mag dat en hoe moet het?

De spelregels zijn als volgt. Een proeftijd is mogelijk in de situatie dat werkgever en werknemer voor het eerst met elkaar werken. Heeft de werknemer bijvoorbeeld via een uitzendbureau gewerkt en krijgt hij daarna een contract, dan is een proeftijd niet meer mogelijk.

Een proeftijd is ook niet mogelijk als de arbeidsovereenkomst ten hoogste 6 maanden duurt. Duurt de arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden, maar minder dan 2 jaar dan mag een proeftijd van 1 maand afgesproken worden. Dit is ook het geval als er geen einddatum in de arbeidsovereenkomst staat, bijvoorbeeld bij vervanging wegens ziekte. Bij een arbeidsovereenkomst die langer dan 2 jaar duurt, is een proeftijd van 2 maanden mogelijk. Een cao kan een proeftijd van 1 maand oprekken naar 2 maanden.

Een proeftijd moet schriftelijk afgesproken worden en geldt voor zowel werkgever en werknemer. Volg je als werkgever deze spelregels niet precies op, dan zegt de wet dat de proeftijd nietig is, dus dat de proeftijd in juridische zin niet bestaat.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst, mag ik tussentijds opzeggen?

Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is opgenomen dat de overeenkomst tussentijds mag worden opgezegd, dan mag dat niet. Niet door de werkgever en niet door de werknemer. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter is wel mogelijk. En, natuurlijk kan je met je werkgever in onderling overleg nieuwe afspraken maken en besluiten dat het dienstverband wel tot een einde komt. Een echte opzegging is dit natuurlijk niet en het kan zo maar zijn dat je ww-rechten in gevaar komen, dus goed juridisch advies is aan te raden.

Staat er wel een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst, dan mag er wel opgezegd worden met inachtneming van de opzegtermijn. Een werkgever kan alleen maar opzeggen als jij daarmee hebt ingestemd of als voorafgaand aan de opzegging toestemming is van het UWV. Toestemming van het UWV is alleen te verkrijgen in een situatie van reorganisatie of na twee jaar ziekte. In alle andere gevallen is de rechter bevoegd die de arbeidsovereenkomst kan ontbinden.

Wat zet ik in een arbeidsovereenkomst, en in een personeelsreglement?

Een arbeidsovereenkomst kan heel eenvoudig en kort zijn. Het is wel aan te raden om de belangrijkste afspraken zoals functie, loon, aantal uur per week, contract voor bepaalde tijd of niet, op te nemen. En vergeet niet dat bepaalde afspraken volgens de wet alleen geldig zijn als je die schriftelijk overeenkomt, zoals een proeftijd of een concurrentiebeding.

Een arbeidsovereenkomst wordt door werkgever en werknemer getekend. Wil je een wijziging brengen in de afspraken, dan heb je weer twee handtekeningen en dus instemming van de werknemer nodig. Een personeelsreglement kan je onder bepaalde voorwaarden wel eenzijdig en dus zonder instemming van de werknemer wijzigen.

Een personeelsreglement kan kort, maar ook heel omvangrijk zijn. Een werkgever bepaalt in beginsel zelf wat in een personeelsreglement komt te staan. Onderwerpen die je vaak terug ziet komen zijn onder meer: werkdagen, werktijden, onkostenvergoeding, afspraken over (opnemen van) vakantiedagen, ziekteverzuimreglement. Maar ook onderwerpen die meer op het terrein van personeelsmanagement horen, staan regelmatig in zo’n reglement. Je kan hierbij denken aan: seniorenbeleid, functionerings- en beoordelingsbeleid, scholingsbudget en opleidingsplan. SW Arbeidsrecht heeft ruime ervaring in onderhandelingen voor verschillende cao’s’ en weet als geen ander het strategische deel van personeelsmanagement neer te leggen in heldere en werkbare afspraken in bijvoorbeeld een personeelsreglement.

Waarom is een lease- en/ of gebruiksovereenkomst met mijn werknemer verstandig?

In de meeste gevallen sluit de werkgever een overeenkomst met de leasemaatschappij en mag de werknemer de auto gebruiken. In de wet staan geen bepalingen over wat de inhoud moet zijn van een leaseovereenkomst of een gebruiksovereenkomst met de werknemer. Wel moet de werkgever van de Belastingdienst voor het privé gebruik van de auto bijtelling in rekening brengen op de loonstrook. Werknemer en werkgever kunnen onderling andere afspraken maken, bijvoorbeeld dat de auto niet privé wordt gebruikt of dat de werkgever een vergoeding voor het privé gebruik betaalt.

Omdat een leaseovereenkomst meestal voor enkele jaren wordt afgesloten, gaat het om veel geld. Het is dan zaak om helder af te spreken wie welke kosten draagt en dit vast te leggen in een gebruiksovereenkomst met de werknemer.

En, in het contract dat de werkgever met de leasemaatschappij sluit, staan ook verschillende afspraken. Bijvoorbeeld over onderhoudsbeurten, correct gebruik en hoe te handelen bij schade. Het is wel fijn als de werknemer die de auto gebruikt, deze afspraken netjes nakomt. Alle reden om dit in een gebruiksovereenkomst met de werknemer af te spreken.

Typ en druk op Enter om te zoeken