Procederen werknemers

Hieronder tref je veel gestelde vragen aan. Zit jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact op.

Deze pagina is geschreven voor werknemers. Ben je werkgever? Lees meer over procederen voor werkgevers.

Veel gestelde vragen - procederen werknemers

Is een specialist niet erg duur?

Ja en nee. Natuurlijk is het zo dat specialisten en SW Arbeidsrecht dus ook, stevige tarieven hanteren. Daar krijg je voor terug dat je direct adequaat advies krijgt van iemand met kennis van de laatste arbeidsrechtelijk ontwikkelingen en daar dus minder tijd aan kwijt is. ‘Je hoort over twee weken’ zal je ons nooit horen zeggen.

Vergeet daarbij niet dat een zaak heel efficiënt kan lopen doordat SW Arbeidsrecht bij verschillende instanties en commerciële partijen de juiste ingangen heeft en weet wat wel en niet werkt. En, als je er met de andere partij niet uitkomt en je de stap naar de kantonrechter of het UWV moet maken, dan is het geruststellend om te weten dat je wordt bijgestaan door een specialist die de klappen van de zweep van procederen kent.

SW Arbeidsrecht in Amersfoort is eerlijk zaken doen. Uren schrijven met een vork of basiskennis als advies uren in rekening brengen is taboe.

Rechtsbijstandsverzekering, heb ik een vrije keus wie mij bijstaat?

Jazeker! Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, mag je zelf kiezen wie jou met juridische raad en daad bijstaat. Dat kan SW Arbeidsrecht uit Amersfoort zijn. Het is wel belangrijk dat je toestemming van de verzekeraar hebt, anders worden de kosten niet vergoed. In de polisvoorwaarden staan vaak een aantal extra spelregels, dus lees deze goed door. Zijn de polisvoorwaarden onduidelijk of lastig te lezen, neem dan contact op en we lossen het samen op.

Ik ben op staande voet ontslagen, en nu?

Neem direct contact op. Wil je het ontslag aanvechten, dan moet de rechter de stukken binnen twee maanden hebben ontvangen.

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen op je loopbaan, binnen je gezin en niet te vergeten op jouw inkomen. De kans dat je recht hebt op een WW-uitkering is nihil. Wacht daarom niet en neem contact op. Ook als je denkt dat je geen kans maakt in een procedure. Werkgevers nemen namelijk een groot risico als zij een werknemer op staande voet ontslaan. In de meeste gevallen lukt het om met de werkgever afspraken te maken om het ontslag op staande voet ongedaan te maken en een vaststellingsovereenkomst af te spreken waarbij een recht op ww-uitkering niet verloren gaat.

Mijn werkgever heeft opgezegd, wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met de opzegging, dan kan je dat aan de kantonrechter voorleggen. Let op! De termijn is heel kort. Binnen twee maanden moet het bij de rechter op zijn bureau liggen.

Ik ben akkoord gegaan met ontslag, maar wil dat eigenlijk (toch) niet…

De wet maakt een onderscheid tussen een opzegging van de werkgever waar de werknemer mee heeft ingestemd en de situatie waarin werkgever en werknemer een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst hebben gesloten.

Heeft de werkgever opgezegd en heb jij daarmee ingestemd? Dan heb je het recht om je instemming te herroepen. Dit is een wettelijk recht dat je altijd behoudt. De herroeping moet je schriftelijk aan je werkgever laten weten. Er is wel een termijn. Heeft jouw werkgever je binnen twee werkdagen na instemming schriftelijk op het recht om te herroepen gewezen? Dan is de termijn twee weken. Als jouw werkgever dat niet heeft gedaan, dan is de termijn drie weken.

Hebben jullie een beëindiging- of vaststellingsovereenkomst gesloten? Dan kan je de overeenkomst ontbinden. Ook dit is een wettelijk recht dat je altijd behoudt. De termijn bedraagt twee weken als het recht in de overeenkomst staat en staat het er niet in, dan is de termijn drie weken. En, ook hier geldt dat je de ontbinding schriftelijk aan je werkgever moet meedelen.

Het recht tot herroeping of tot ontbinding kan eens in de zes maanden worden gebruikt. Dus herroep jij je instemming in januari en heb je daarna in maart een handtekening gezet onder een vaststellingsovereenkomst, dan heb je niet (meer) het recht om deze overeenkomst te ontbinden.

Ik heb recht heb op een vast contract en loon, maar krijg dat niet…

Er zijn talloze situaties waarin een werkgever verplicht is om een vast contract aan te bieden. Daar hoort ook de verplichting tot betaling van loon bij. Soms helpt de wet een handje door te stellen dat een tijdelijk contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd is geworden. Maar jouw werkgever heeft daar maling aan; hij roept je niet op, betaalt geen loon, et cetera.

De kans dat jouw werkgever onbewust de wet overtreedt, is niet zo heel erg groot. Toch is het goed om je bezwaren en je vordering op papier te zetten en aan je werkgever te zenden. Heb je daar hulp bij nodig of krijgt je niet de reactie die je had gehoopt, dan is het tijd om juridische bijstand in te schakelen. In veel gevallen maakt een brief op briefpapier van SW Arbeidsrecht het verschil. Helpt dat nog steeds niet? Dan is het tijd voor een procedure en kan je bij de rechter een arbeidsovereenkomst afdwingen en loon, vakantietoeslag en vakantiedagen met rente en verhoging vorderen. Om nodeloze kosten te voorkomen, zal SW Arbeidsrecht grondig onderzoeken wat de kans van slagen is en ook een inschatting maken van de kosten.

Typ en druk op Enter om te zoeken