Wat het kost

Scherp tarief

Bij Waarding treft u hoogwaardige dienstverlening, slagvaardig optreden en werken met plezier aan. Geen kantoorpolitiek of wapperende toga. Juist niet. Mr Stella Willebrands kiest er voor om haar ambitie en energie in te zetten voor haar cliënten en dat vertaalt zich naar scherpe tarieven.

Het is goed om te weten dat voor een eerste kennismaking geen kosten in rekening worden gebracht. Meestal lukt het om bij de eerste kennismaking de problemen, doelen, een stappenplan en kosten in kaart te brengen. Een (vrijblijvende) offerte is natuurlijk altijd mogelijk.

Flexibel tarief

Waarding biedt geen standaard product of een standaard abonnement aan. Klanten zijn daarvoor te veelzijdig en hun wensen zijn dat ook. Wel luister ik graag naar uw wensen.

Heeft u behoefte om met enige regelmaat een vraag te stellen waarop een kort antwoord volstaat? Laten we dan spreken over een abonnement. Heeft u opdrachten die efficiënter op uw locatie kunnen worden uitgevoerd? Dan spreek ik graag met u over een tarief voor een interim opdracht.

Standaard tarief

Het standaard uurtarief voor ondernemers is €195,- en voor particulieren €175,- per uur te vermeerderen met BTW. Andere kosten die voor de behandeling van de zaak noodzakelijk zijn zoals griffiegeld, kosten van een deurwaarder of een uittreksel uit de Kamers van Koophandel worden integraal zonder opslag of korting doorbelast. Waarding rekent geen kantoorkosten, die veelal 8% zijn. Van het standaard tarief kan worden afgeweken in het geval het belang van de zaak gering is of om andere redenen. Andersom geldt hetzelfde, een hoger tarief is gerechtvaardigd als er grote spoed is, de zaak een groot geldelijk belang heeft, gecompliceerd is of een afbreukrisico in zich heeft.

Opdracht

Zijn wij er samen uit, dan wordt de opdracht en de wijze van declareren aan u bevestigd. In beginsel wordt eens per maand gedeclareerd, ook bij opdrachten die langer duren tenzij wij iets anders afspreken. In de algemene voorwaarden van Waarding is meer over de wijze van declareren opgenomen. Een link naar de algemene voorwaarden treft u onderaan de pagina aan.

Typ en druk op Enter om te zoeken